20.1 การทำงานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท

     ความพยายามที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพปกติ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยกลไกต่าง ๆ ในร่างกายควบคุม โดยศูนย์กลางการควบคุม homeostasis อยู่ในสมองส่วน hypothalamus ซึ่งควบคุมการทำงานของร่างกายผ่านระบบการสื่อสารในร่างกาย 2 ส่วน คือ

โดยทั้ง 2 ระบบจะทำงานประสานกันผ่านทาง pituitary gland

This image for Image Layouts addon
ในการทำงานเพื่อให้มีการประสาทกันจะต้องมีตัวกระตุ้น มีสัญญาณเข้า (input) สัญญาณออก ออกผ่านตัวรับสัญญาณ (receptor) ต่าง ๆ ดังนี้

สัญญาณเข้า (input) สู่สมองดังนี้

  • Nucleus of the solitary tract นำสัญญาณจากอวัยวะภายในทั้งหมดผ่านเส้นประสาทคู่ที่ 10 ที่มีชื่อว่า vagus nerve เข้าสู่สมองส่วน hypothalamous
  • Reticular formation รับสัญญาณจากไขสันหลังเข้าสู่ ก้านสมอง เช่นข้อมูล เกี่ยวกับอุณหภูมิที่ ผิวกายเป็นต้น
  • Retina สัญญาณบางส่วนจาก 0ptic nerve เข้าสู่ สมองส่วน hypothalamus ที่เรียกว่า suprachiasmatic nucleus 
  • Circumventricular organs อยู่ในเวนตริเคิล ควบคุมสารต่างๆในเลือด
  • Limbic and olfactory systems amygdala, the hippocampus, and the olfactory cortex

สัญญาณออก(output) จากสมองดังนี้

  • สัญญาณออกจากสมองไปยังระบบประสาทอัติโนวัติ ได้แก่ ระบบ sympathetic system และ parasympathetic system เพื่อรักษา homeostasis
  • ไฮโพทาลามัสหลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนออกมากระตุ้น

ร่างกายให้สมดุล และ เซลล์จากสมองส่วนนี้บางส่วนหลั่งฮอร์โมนออกมาแล้วไปปล่อยที่ต่อมใต้สมองส่วนหลั่ง เช่น vasopressin กับ oxcytocin เพื่อรักษาสมดุล เช่นกัน โดยมีตัวรับสัญญาณเช่น thermoteceptor และ osmorecptors